Адвокати Лого

Контакт

Адреса: Миладин Поповиќ 13, општина Карпош
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 (0)2 325 66 57
Факс: +389 (0)2 325 66 57
Email: mail@advokati.com.mk

Контакт

Миладин Поповиќ 13, општина Карпош

1000 Скопје, Република Македонија

Тел. +389 (0)2 325 66 57

Факс. +389 (0)2 325 66 57

mail@advokati.com.mk

Маја Парговска

Адвокат / Застапник во областа на индустриската сопственост

+389 (0) 76 375 000

maja.pargovska@advokati.mk

© 2012 Адвокати Маја Парговска, Сите права се задржани